სასწრაფო: 2 94 00 11
2 77 07 40

კლინიკა გულის ექიმები

meet-doctors

ანზორ მელია

გენერალური დირექტორი

meet-doctors

თამარ მელია

ადმინისტრაციული დირექტორი

meet-doctors

ირინა ლეჟავა

-დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში

meet-doctors

ხათუნა ჯალაბაძე

დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

meet-doctors

რუსუდან ჯანდაგაშვილი

დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში

meet-doctors

გიორგი ბრეგაძე

პირადი კარდიოლოგის სამსახურის უფროსი

meet-doctors

ანზორ გალდავა

დიაგნოსტიკური ცენტრის ექიმი

meet-doctors

ხათუნა ქვილორია

დიაგნოსტიკური ცენტრის ექიმი

meet-doctors

ნინო სალიბეგაშვილი

დიაგნოსტიკური ცენტრის რადიოლოგი

meet-doctors

თეა ფარულავა

დიაგნოსტიკური ცენტრის ექიმი

meet-doctors

მაია ცოფურაშვილი

ექიმი კარდიოლოგი

meet-doctors

ნათია შენგელია

ექიმი კარდიოლოგი